ลาเบล และ สติกเกอร์

(Label & Sticker)

ประเภทสินค้า : ลาเบล และสติกเกอร์

รายละเอียดสินค้าลาเบลและสติกเกอร์

ลาเบลหรือฉลาก สามารถเป็นได้ทั้งกระดาษ ผ้า หรือพลาสติกที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม หรือคำแนะนำในการใช้งาน ฉลากยังสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดได้อีกด้วย สติ๊กเกอร์ คือชิ้นส่วนของกระดาษกาวหรือพลาสติกที่ออกแบบมาเพื่อติดบนพื้นผิว เช่น ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ สติกเกอร์สามารถใช้สำหรับการสร้างแบรนด์ การตลาด และการตกแต่ง

A label is a piece of paper, cloth, or plastic that is attached to a product or packaging to provide information such as the product name, ingredients, or usage instructions. Labels can also be used for branding and marketing purposes. Stickers, on the other hand, are pieces of adhesive paper or plastic that are designed to stick onto a surface.

การใช้งานลาเบลและสติกเกอร์

ลาเบล และสติกเกอร์ มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค

ติดต่อเรา

บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด
94/1 หมู่ 3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์: 038-196-891, 083-196-892
Fax: 038-196-893
Email: [email protected]

Address

HAVE A QUESTION? PLEASE CONTACT US.