กล่องธรรมดา

(Regular Slotted Container)

Type

กล่องธรรมดา กล่องฝาชน (RSC)

Description

กล่องฝาชน (RSC) เป็นกล่องกระดาษแข็งชนิดหนึ่งที่ทำจากวัสดุลูกฟูกชิ้นเดียวที่มีฝาปิดสี่ด้าน ปีกด้านนอกของ RSC มีความยาวเท่ากันและบรรจบกันที่กึ่งกลางเมื่อพับ ขณะที่ปีกด้านในพับเข้าด้านข้างเพื่อเพิ่มการรองรับ กล่อง RSC มีความทนทาน คุ้มราคา และใช้กันอย่างแพร่หลายในการบรรจุหีบห่อและการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

Regular Slotted Container (RSC) is a type of cardboard box made from a single piece of corrugated material with four flaps. The outer flaps of an RSC are equal in length and meet at the center when folded, while the inner flaps tuck into the sides to provide added support. RSCs are durable, cost-effective, and widely used in packaging and shipping applications for a variety of products.

Usage

RSC มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น อาหาร เครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

รูปภาพเพิ่มเติม

Contact Us

We would love to speak with you.
Feel free to reach out using the below details.

บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด

Address

HAVE A QUESTION? PLEASE CONTACT US.