กล่องงานส่งออก

(Export Corrugated Box)

Type

กล่องกระดาษ สำหรับส่งออก

Description

กล่องส่งออก เป็นกล่องกระดาษแข็งชนิดหนึ่งที่ออกแบบมาสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นโดยเฉพาะ กล่องเหล่านี้ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ International Organization for Standardization (ISO) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย กล่องส่งออกได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบการส่งออก และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

An export box is a type of cardboard box that is specifically designed for transporting goods across borders to other countries. These boxes are manufactured according to Good Manufacturing Practice (GMP) and International Organization for Standardization (ISO) standards to ensure quality and safety. Export boxes are also designed to comply with export regulations and are printed with safe inks to prevent contamination.

Usage

มักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ยา และสินค้าอุปโภคบริโภค

รูปภาพเพิ่มเติม

Contact Us

We would love to speak with you.
Feel free to reach out using the below details.

บริษัท กรีนคาร์ตอนบ๊อกซ์ จำกัด

Address

HAVE A QUESTION? PLEASE CONTACT US.